Środki ochrony roślin

W tym dziale znajdują się środki ochrony roślin. Są to substancje wykorzystywane do ochrony roślin uprawnych przed wpływem niepożądanych czynników. Wśród środków ochrony roślin można wyróżnić różne kategorie: fungicydy, herbicydy, akarycydy oraz insektycydy.